OpenTennis
PolskaPolska
Vasyl Kuts

Vasyl Kuts

61-625 Poznań

2.0

Styl
leworęczny, oburęczny backhand
Gram od
2023