OpenTennis
PolskaPolska
Monika

Monika

Gdańsk

4.0

Mocne strony
backhand, volley
Gram od
2005